Skip to main content

Hasierako onespena ematea xehetasun-azterketari Bilbondon

Alegazioak aurkezteko epea: apirilaren 25era arte.

Edukiaren kategoriak

2. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 98. artikuluan ezarritakoaren arabera, CATALINA ISLANDS SL enpresak eskatuta, Bilbondon dagoen lursailaren xehetasun-azterlana hasiera batean onartu da, Alkatetzaren 2024.eko martxoaren 1066/2024 zenbaki Dekretuaren bidez.

Jendaurrean jartzen da, hogei egunez, hasieran onetsitako xehetasun-azterlana, BAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita eta lurralde historikoan zabalkunderik handiena duen egunkarietako batean argitaratuta, interesdunek egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten beren eskubideak defendatzeko.

Espedientea Udaleko Jasangarritasuneko, Hiri Garapeneko eta Herritarren Segurtasuneko Departamentuan dago kontsultatzeko, eta interesdunen eskura dago, halaber, Udal honen egoitza elektronikoan [https://www.basauri.eus].