Skip to main content
Marca gris

HAPO

Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorra

Udalerriak etorkizunean izango duen bilakaera irudikatu eta lurraren sailkapenak (hiri-lurra, urbanizagarria eta urbanizaezina), erabilera globalak (ekipamenduak, berdeguneak…), kudeaketa-unitateak (eremuak, sektoreak…), proposatutako eraikuntza berria eta abar jasotzen dituzte.

test
test
Hirigintzaren alorreko aldaketak:

Aldaketa puntual hauen testuak argitaratuko dira.

test
Hirigintza-garapenerako planeamendua: 

Hauek dira HAPO-ren dagozkion garapeneko dokumentuak..