Skip to main content
Marca gris

Udal Aurrekontua

Udal aurrekontuak funtsezko tresna dira gure udalerriaren kudeaketan: udal gobernuaren estrategiari lotutako ekonomia- eta finantza-plana dira. Partidetan (edo aplikazioetan) egituratuta daude eta horrek finantza-jarduera kontrolatu eta planifikatzeko aukera ematen du (ikusi aurrekontuak nola egituratuta dauden).

Aurrekontuak egingo dira aurreikusitako diru-sarrerak abiapuntutzat hartuta, eta adieraziko dute ekitaldian zehar, gehienez ere, zenbateko gastuak egin daitezkeen (ikusi aurrekontuak egiteko prozedura).

test

1. Hasierako aurrekontua

Udalbatzak onartutako behin-behineko aurrekontua jendaurrean jarriko da.

test

2. Onartutako aurrenkontua

aurkeztutako alegazioak aztertu eta, hala badagokio, onetsiko dira; gero, onetsitako aurrekontua eratuko da.

test

3. Aurrekontu aldaketak

ekitaldian zehar kreditu-handizeak, gastuen zein diru-sarreren bajak eta abar gerta daitezke, eta horiek aurrekontu onetsia handitu edota gutxitu egin dezakete.

test

4. Aurrekontua egikaritzea

Udalak ordainketak eta itzultzeak izapidetuko ditu, dagozkion diru-bilketak egingo ditu, berez ez zegozkion diru-sarrerak itzuliko ditu, eta abar.

test

5. Aurrekontuaren likidazioa

Ekitaldia amaituta, adieraziko da aurrekontua nola gauzatu den: zenbat gastatu den, zertan, nork...