Skip to main content
Marca gris

Udal Ordenantzak

Hau da texto

Ekintza-eremua Izenburua
Hiri-Ekintza ARAUDIA - Planeamentu Aholku Batzordearen Araudia
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Babeseko eta tasatutako udal etxebizitzak
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Erabilera aldatzeko ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Erabilera publikoko eremu pribatuetan inbertitzeko dirulaguntzak
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT)
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Eraikinetan eguzki energia hartu eta aprobetxatzea arautzen duen udal ordenantza.
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Eraikuntzetako aparkalekuak erregulatzeko ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Irrati-komunikazioko instalazio eta azpiegiturei buruzkoa
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Jarduketa komunikatuei eta Hirigintza-lizentziak lortzeko dokumentazioari buruzko udal ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Ostalaritza ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan birgaitze-lanak egiteko diru-laguntzak
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Txandakako aparkalekuen kontrola arautzeko udal Ordenantza
Gizarte-Ongizate ARAUDIA - Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako eta gizarte-larrialdiko egoeretarako dituen harrera-etxeak arautzeko
Gizarte-Ongizate ARAUDIA - Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi erregulatzailea
Gizarte-Ongizate ORDENANTZA - Berdintasun atalak emandako zerbitzuen Prezio publikoei buruzkoa
Ingurugiroa ORDENANTZA - Basauriko Berdegune, Lorezaintza eta Hiri zuhaiztien Babesari eta Kudeaketa
Antolakuntza ARAUDIA - Udal Araudi Organikoa
Antolakuntza ORDENANTZA - HAZen Funtzionamendua
Eskubideak eta askatasunak ARAUDIA - Euskararen erabilerari buruzkoa
Eskubideak eta askatasunak ARAUDIA - Gardentasuna, Gobernu Irekia eta Herritarren Parte-Hartzea
Eskubideak eta askatasunak ARAUDIA - Merezimenduen aintzatespena
Eskubideak eta askatasunak ORDENANTZA - Espazio publikoa
Eskubideak eta askatasunak ORDENANTZA - Portaera eta garbiketa publikoa
Sustapena ARAUDIA - Dirulaguntzak
Ogasuna eta Ondasuna ARAUDIA - Udal Artxiboaren prozedura sistemaren arautegia
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - "Udalekuak" parte hartzeagatiko prezio publikoak
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 01 Kudeaketa, bilketa eta ikuskapeneko ordenantza orokorra
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 02 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 03 Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 04 Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 05 Hiri-Lurren Balio-gehikutzaren gaineko Zerga
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 06 Eraikuntzen, Instalazioen eta Lanen gaineko Zerga
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 07 Hirigintzako dokumentazio-zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 08 Ibilgailuak ibilgetu, lotu eta erretiratzeko zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 09 Estolderia eta ur-hartuneen zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 10 Administrazio-agiriak emateagatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 11 Udal hilerriko zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 12 Autotaxirako administrazio-lizentziak eta -baimenak emateagatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 13 Zaborra biltzeko zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 15 Etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntza, eta kultura- eta kirol-zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 16 Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 16H Bide publikoetako lurzorua, zorupea edo hegalak modu pribatiboan erabiltzeagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 17 Udaltzaingoaren zerbitzu bereziengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 18 Kontribuzio berezien ordenantza orokorra
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 19 Kontrolik gabeko abereak eta abandonatutako etxeko animaliak biltzeko zerbitzuengatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 20 Aurretiazko jakinarazpenaren araubidearen mendeko jarduerak kontrolatzeagatiko Tasa

Araudi eta Ordenantzak historikoa

Ekintza-eremua Izenburua Indarrean sartzea / Indarraldiaren amaiera
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Kultura-politika arloak antolatutako jardueretara edo prestakuntza saioetara joateko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala -
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - "Multiabentura Udalekuak” jarduera-progamaren prezio publikoak -