Skip to main content

ORDENANTZA - Jarduketa komunikatuei eta Hirigintza-lizentziak lortzeko dokumentazioari buruzko udal ordenantza

Indarraldiaren hasiera 2016, Azaroa, 8
Jarduketa esparrua
Hiri-Ekintza
Edukiaren kategoriak

2016ko apirilaren 28an onetsi zuen Udalbatzak jarduketa komunikatuei eta hirigintza-lizentziak eskuratzeko dokumentazioari buruzko Udal Ordenantza. Espedientea jendaurreko jarri zen gero, eta ez da alegaziorik aurkeztu. Ondorioz, Udalbatzaren erabakia behin betiko bihurtu da, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluak xedatu bezalaxe. Horrenbestez, Ordenantzaren behin betiko testua argitaratzea dagokio. Hona hemen.

Garrantzi tekniko txikiko obretarako, aurretiazko komunikazioa behar duten jarduerak hasteko eta ordenantza honetan aurreikusitako bestelako jarduketetarako baimena eskuratzeko, eskatzaile fisiko edo juridikoak eskaera egin beharko du aurretiaz eta idatziz, dagokion inprimaki normalizatuaren bidez.

Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram