Skip to main content
accent

Gardentasuna Basauri

Basauriko Udalak, legealdi honetarako plangintzaren barruko erronken artean, honako hau aurreikusi du: udal-kudeaketaren gardentasuna erabat barneratuta egon eta guztiz ohikoa izan dadila. Gure helburu nagusietako bat izan da Udala erakunde garden eta parte-hartzaile bihurtzea. Atari hau bide horretan beste urrats bat besterik ez da: herritarrei ateak ireki nahi dizkiegu, egiten dugunaren berri eman nahi diegu, herriko baliabideak eta dirua nola kudeatzen dugun kontatu.

Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko 2013ko abenduaren 5eko Legeak jasotzen du, besteak beste, administrazioak nahitaez argitaratu beharreko informazioa zein den, eta toki erakundeei bi urteko epea ematen die bertan jasotako xedapenetara egokitzeko.

Udal honek, ordea, Legeak baino are urrutiago joan nahi izan du: bi urteko epe hori murriztu egin du eta legeak ezarritakoa baino informazio gehiago zabaldu du. Zentzu horretan, Gardentasunaren Legeak ezarritakoei, Transparencia Internacional GKEren gomendioak ere gehitu zaizkie (gobernuz kanpoko nazioarteko erakundea).

Gardentasuna eta administrazio publikoak zein bere ordezkariek egiten dutena ezagutzera ematea edozein demokraziaren funtsezko printzipioak dira, eta hala izan behar dute. Gure udalerriak, horretan ere, aitzindari izan behar duela uste dut.

Alkatea, Asier Iragorri Basaguren.

1. ANTOLAKUNTZARI, UDALBATZARI ETA PLANIFIKAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA

1.1. Gobernu organoak

Udalbatzaren osaera kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 5

Zinegotzien eta talde politikoen banaketa eta harremanetarako informazioa kontsultatzeko sakatu hemen ... 

Número de ITA: 5

Gobernu organoen eraketa kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 5

Gobernu organoen eraketa kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 5

Gobernu organoen eraketa kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

Gobernu organoen eraketa kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

Gobernu organoen eraketa kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

1.2. Egitura eta langileak

Organigramaren egitura, bere arloak eta euren arduradun politikoak (alkatetzaren eskuordeak) kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 67

Aurrekontua egiterakoan, kontuan izaten diren udal langileak, hau da lanean daudenak eta urtean zehar hasiko zirenak kontsulta ditzakezu.

Número de ITA: 4

Ordainsariak ekitaldi bakoitzeko onartzen den aurrekontuan ikus ditzakezu, "Pertsonalaren eranskin"-ean hain zuzen be, non lanpostu bakoitzeko ordainsari finkoak agertzen dira. Kontsultatzeko hemen ...

   Beste kontzeptu aldakor batzuk ere kontsulta daitezke esteka hauetan:

Número de ITA: -1

Konfiantza kargu izenekoak behin-behineko langileak dira.

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena, bere 8. artikuluan, langile publikoak honela sailkatu ditu: karrerako funtzionarioak, bitarteko funtzionarioak, lan-kontratudunak eta behin-behineko langileak.

Era berean, 12. artikulua behin-behineko langileei dagokie. Behin-behineko langileak dira libreki eta modu ez-iraunkorrean izendatu eta konfiantzazko edota aholkularitza bereziko lanak bakarrik egiten dituztenak. Langile horiek izendatu zituenak kargutik kendu ahal izango ditu hala erabakitzen duenean eta, edozelan ere, kargutik automatikoki kenduak izango dira beraiek izendatu zituenaren agintaldia amaitzen denean. Konfiantzazko karguak izendatzea alkateari dagokio.

Konfidantza karguen izendapenak, 2019eko uztailaren 24ko Udalbatza antolatzeko egin zen osoko bilkuran zehaztu ziren, Udal Araudi Organikoaren 34. artikuluaren arabera.

Konfiantzako langileen informazioa 1.4.3 adierazlean ("Konfidantzazko langileak eta beraien ordainsariak") kontsulta dezakezu. Hemen ...

Número de ITA: 3

Erakunde autonomoetako (Kultur etxeak, Basauri Kirolak, Etxe Maitia egoitza, Udal Euskaltegia) eta sozietate publikoen (Bidebi SL eta Behargintza Basauri-Etxebarri) oinarrizko datuak kontsulta ditzakezu. kokalekua, harremanetan jartzeko era, ordutegia eta prezioak (baldin baleude) jakiteko sakatu hemen ...

Número de ITA: 6

Erakunde autonomoen lanpostuak kontsulta dezakezu:

Basauri Kirolak (2022/04/21ean eguneratua)

Udal Euskaltegia (2023/03/10an eguneratua)

Etxe Maitia Egoitza (2023/03/10 eguneratua)

Basauriko Udal Kultur Etxea (2023/03/10an eguneratua)

 

Halaber, sozietate publikoen lanpostuak kontsulta dezakezu:

Behargintza Basauri-Etxebarri SL (2023/03/28an eguneratua)

Bidebi Basauri SL (2023/03/10an eguneratua)

Número de ITA: -1

2019ko otsailan udaletxean egindako hauteskunde sindikalen emaitzak kontsulta ditzakezu.

Número de ITA: -1

Funtzionarioen alde Giza baliabideak egindako bateragarritasuna baimentzeari edo aitortzeari buruzko ebazpenak kontsulta ditzakezu.

Número de ITA: -1

1.3. Hautetsi eta udal-langileei buruzko informazioa

Kargu politikoen Curriculum Vitae argitaratu dago hemen ...

Número de ITA: 1

1.4. Goi-karguen ordainsariak eta ondare egoera

Zinegotzi liberatuen 2022eko ordainsari gordina kontsulta dezakezu, eta zinegotzi ez liberatuen, kide anitzeko organoetara joategatiko ordainsari gordina ere.

Número de ITA: 74

Erakunde autonomoen goi-mailako arduradunen soldata gordina kontsulta dezakezu:

Basauri Kirolak

Udal Euskaltegia

Etxe Maitia Egoitza

Basauriko Udal Kultur Etxea

Halaber, sozietate publikoen goi-mailako arduradunen soldata gordina kontsulta dezakezu, beti ere zuzendari edo gerente kargua badauka:

Behargintza Basauri-Etxebarri SL

Bidebi Basauri SL

Número de ITA: 74

Konfidantzako langileen ordainsari gordina kontsulta dezakezu.

Número de ITA: 3

Kargua uztegatiko kalte-ordainak, egotekotan, hemen kontsulta ditzakezu.

Número de ITA: 45

Gobernu taldeko zinegotzien eta beste zinegotzien ondasunei buruzko, sozietateetan duten parte-hartzeari buruzko eta jardueren gaineko buruzko aitorpena kontsulta daiteke. Informazio hori guztia legealdi bakoitzaren hasieran eta amaieran argitaratzen da, gutxienez.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco

    ASIER IRAGORRI BASAGUREN

    MARÍA LARRINAGA ARTETXE

    BERTA MONTES BELTRÁN

    ZURIÑE GOIKOETXEA URTARAN

    JON ZUGAZAGOITIA SAGARDUY

    IRAIA LEJARZEGI BILBAO

    MARÍA ELISA ARROYO OLAIZOLA

    MARÍA ELISA ARROYO OLAIZOLA (kargua uzten duena)

    MARÍA NIEVES FERNÁNDEZ MORÁN

    ELEDER GONZÁLEZ MARTÍNEZ

    JUAN CARLOS SALCEDO GALLEGO

Partido Socialista de Euskadi - Euskadi Ezkerra

    ISABEL CADAVAL VÉLEZ DE MENDIZABAL

    IDOIA ORTEGO DOMÍNGUEZ

    IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ

    ANDONI GENTO LOGROÑO

    UNAI LOZANO CUENDE

EH Bildu

    BEATRIZ AGIRRE RUIZ

    LEIRE LEZAMETA HORNO

    EXABIER ARRIETA GALARRAGA

    ZIGOR ISUSKIZA ARANA

Elkarrekin Podemos

    MARÍA ÁNGELES CANTERO BARQUÍN

    FRANCY CAROLINA FONSECA LINARES

Grupo Mixto (Partido Popular)

    EDUARDO RODRÍGUEZ SANTOS

Número de ITA: 76

Goi-karguek kargua uztean, jarduera pribatuetan aritzea baimentzen duten ebazpenak hemen kontsulta ditzakezu. 2014ko urtarrilaren 1etik hona ez dira egon, Idazkaritza Orokorrak zehazten duenez.

Número de ITA: 77

Kargu politikoek, kide anitzeko organuetara (osoko bilkura, Batzorde informatiboa, Kontratazio mahaia eta bozeramaileen ) joateagatik jasotzen duten ordainsaria kontsulta dezakezu.

Número de ITA: -1

Talde politikoentzako hilabeteko diru kopurua kontsulta dezakezu.

Número de ITA: -1

1.5. Plangintza, betetze maila eta ebaluazioa

Plan honen helburua da iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako borrokarako jarraibideak definitzea, Udalak bere gain hartutako printzipio eta jokabideekin bat etorriz.

Número de ITA: 8

Helburua: Basauriko Udalak datozen urteotan egingo dituen lehentasunezko jarduerak jasotzen dituena.

Número de ITA: 8

Tokiko Agenda 21. II. Ekintza Plana.

ONESPENA: 2013ko otsailaren 28ko osoko bilkuran, aho batez.
INDARRALDIA: 2013 – 2020.
XEDEA: zenbait alorretan garapen iraunkorraren bidean aurrera egiteko Udalak jorratu beharreko jarduerak biltzen ditu.
JARRAIPENA: bi urtean behin Planaren exekuzio-maila ebaluatu eta hari lotutako adierazleak kalkulatuko dira. Ebaluazioa Energia Iraunkorrerako Ekintza Planarenarekin batera egingo da. Lehenengoa 2015ean izango da.

 

Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana

ONESPENA: 2012ko azaroaren 19ko osoko bilkuran, aho batez.
INDARRALDIA: 2013 – 2020.
XEDEA: berotegi-efektua duten gasen isurtzeak % 32,7ra gutxitzea Basaurin 2020rako, 2007ko datuak abiapuntutzat hartuta.
JARRAIPENA: bi urtean behin Planaren exekuzio-maila ebaluatu eta hari lotutako adierazleak kalkulatuko dira. Ebaluazioa Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planarenarekin batera egingo da. Lehenengo saioa 2015ean izango da.

Número de ITA: 8

Orain arte moduan, euskararen erabileraren normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko, bidea eta tresnak emango dizkigun plana onartu du Udalbatzak aho batez: Erabilera plana. Plan honen helburu nagusia da, Basauriko Udalak eta bere erakunde autonomoek herritar guztien hizkuntza-eskubideak bermatzea, eta hori lortzeko, euskararen erabilera, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza modura areagotzea, eta langileen hizkuntza gaitasuna handitzea, zerbitzu hizkuntza modura erabiltzean proaktiboak izanik, ahoz eta idatziz.

Número de ITA: 66
Número de ITA: 66

2014ko maitazan Basauriko irisgarritasun plana eguneratu zen, kontsultzeteko sakatu hemen ...

Número de ITA: 66

Plan honen xedea Basaurin euskararen erabilera handitzea da.

Número de ITA: 66

Jasangarritasun energetikoari buruzko txostena egin dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legea  betetzeko (26. art). Horren bidez, ebaluatu egiten dugu energia aurrezteko eta energia berriztagarria sortzeko 2030erako helburuen  betetze-maila. Eraikin, ibilgailu-flota eta argiteria publikoaren energia-kontsumoaren inbentarioa ere jasotzen du.

Número de ITA: -1

Onespena: 2021eko urriak 18

Indarraldia: 2030

Helburua: Basauri, klima-aldaketaren aurrean udalerri erresilientea izan dadin lortzea. Plangintza integratua eduki dezan, eta naturan oinarritutako tresna eta irtenbideak ditzan, klima aldaketaren balizko inpaktuei aurre egiteko ahalbidetzen dutenak

Jarraipena: Bai

Número de ITA: -1

1.6 Memoriak

Kontsultatu hemen

Número de ITA: -1

2. ORDENANTZAK, AKTAK ETA GARRANTZI JURIDIKOKO DOKUMENTAZIOA

2.1. Osoko Bilkura

2011tik egindako udal osoko bilkuren gai=zerrenda argitaratzen da.

Hurrengo osoko bilkuraren gai-zerrenda, bilkura bera baino egun batzuk lehenago egongo da eskuragarri, kontsultatzeko edo lehenagoko osoko bilkuren gai-zerrenda kontsultazeko, sakatu hemen...

Número de ITA: 13

1827tik osoko bilkuren aktak argitaratzen dira.

Udal osoko bilkuren aktak eta akordioen laburpenak kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 14

1827tik egindako osoko bilkuren aktak argitaratzen dira, baita 2011tik egindako osoko bikuren akordioen laburpenak ere.

Udal osoko bilkuren aktak eta akordioen laburpenak kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 15

2014. urtetik, osoko bilkurak grabatzen dira eta interneten argitaratzen dira ere. Hemen ...

Número de ITA: -1

2.2. Bozeramaileen Batzordea

2014ko urtarriletik egindako bozeramaileen batzordeetako gai-zerrendak eta aktak argitaratuta daude. Hemen ...

Bozeramaileen batzordeetako kideei eta xedari buruzko informazio gehiagorako, hemen ...

Número de ITA: -1

2014ko urtarriletik egindako Bozeramaileen Batzordeetako gai-zerrendak eta aktak argitaratuta daude. Hemen ...

Bozeramaileen Batzordeetako kideei eta xedari buruzko informazio gehiagorako, hemen ...

Número de ITA: -1

2.3. Informazio batzordeak

2014ko urtarriletik egindako batzorde informatiboen gai-zerrendak eta aktak argitaratuta daude. Hemen ...

Batzorde informatiboen kideei eta xedari buruzko informazio gehiagorako, hemen ...

Número de ITA: -1

2014ko urtarriletik egindako batzorde informatiboen gai-zerrendak eta aktak argitaratuta daude. Hemen ...

Batzorde informatiboen kideei eta xedari buruzko informazio gehiagorako, hemen ...

Número de ITA: -1

2.4. Udal-araudia eta berau eratzerako erreferentziako dokumentazioa

Indarrean dauden ordenantzak, eta 2012tik geroztik indarrean ez daudenak ere argitaratzen dira.

Udal araudiak eta ordenantzak kontsultatzeko sakatu hemen ... 

Número de ITA: -1

Jendaurrean jarri beharreko dokumentu guztiak, aldizkari ofizialean iragarkia jartzeaz gain, web gunean argitaratzen dira, sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

Onartuta dago eta argitaratua ere Euskal Udaletan Kalitate Instituzionalerako Konpromiso, Jokabide eta Gobernu Onerako Kodea. Halaber, zinegotzi guztiek, kodeari atxikipena adierazteko dokumentua sinatzen dute.

Número de ITA: 17

Jar daitezkeen errekurtso motak kontsultatzeko sakatu hemen...

Número de ITA: -1

2.5. Epaiak

2014tik Udaletxea parte den epaieketako epaiak argitaratzen dira.

Epaiak kontsultatzeko kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

2.6. Jarraibideak, instrukzioak, zirkularrak eta zuzenbidearen interpretazioari buruzko edo ondorio juridikoak dituzten kontsulten erantzunak

Jarraibideak, instrukzioak, zirkularrak eta zuzenbidearen interpretazioari buruzko edo ondorio juridikoak dituzten kontsulten erantzunak argitaratzen dira.

Número de ITA: -1

3. KONTRATUAK,HITZARMENAK ETA DIRULAGUNTZAK

3.1. Kontratazio-prozedurak

Abian dauden eta formalizatutako kontratu guztiak argitaratzen dira, honako hauek adierazita: kontratuaren xedea, lizitazioaren eta esleipenaren zenbatekoa, esleitzeko erabilitako prozedura, kontratuaren publizitatea egiteko erabilitako tresnak, guztira zenbat lizitatzaile egon diren eta zeintzuk izan diren, eta enpresa esleipenduna zein izan den. Sakatu hemen ...

Número de ITA: 68

Kontratuek jasatzen dituzten aldaketak, kontratatzailearen profilan argitaratzen dira, sakatu hemen ...

Número de ITA: 69
Número de ITA:

Atzera egindako lehiaketak eta uko egindakoak argitaratzen dira, sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

3.2. Kontratazio-mahaiak

Kontratazio-mahai bien eraketaren berri ematen da (Alkatetzarena eta Udalbatzarena). Sakatu hemen ...

Número de ITA: 45

Kontratazio-mahaien aktak kontsulta ditzakezu hemen ...

Número de ITA: 46

3.3. Hornitzaileekiko harremanak eta eragiketak

Kontratatzailearen profilan kontratu handi guztiak argitaratuta daude, bertan esleipenduna, xedea, zenbatekoa eta abar agertzen delarik. Hemen ...

Hiru hilez behin, esleitutako kontratu txiki guztiak argitaratzen dira, eslependuna, xedea eta zenbatekoa zehaztuz. Hemen ...

Número de ITA: 47

Kontratatzailearen profilan kontratu handi guztiak argitaratuta daude, bertan esleipenduna, xedea, zenbatekoa eta abar agertzen delarik. Hemen ...

Hiru hilez behin, esleitutako kontratu txiki guztiak argitaratzen dira, eslependuna, xedea eta zenbatekoa zehaztuz. Hemen ...

Número de ITA: 48

3.4. Hitzarmenak eta kudeatzeko gomendioak

Udalak sinatzen dituen konbenioak argitaratzen dira, sakatu hemen ...

Número de ITA: 72

3.5. Dirulaguntzak

2023an emandako dirulaguntzak.

Número de ITA: 73

4. HIRIGINTZA ETA HERRI-LANAK

4.1. Hirigintza-kudeaketa eta plangintza

Hiri-Antolamendu Plan Orokorra (HAPO) argitaratuta dago.

Indarrean dauden hirigintza-arauak, aldaketa puntualak barne, argitaratzen dira. Argitaratzen dira, halaber, HAPOa garatzeko dokumentuak.

Kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 50

Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorraren (HAPO) planoak argitaratuta daude. Sakatu hemen ...

Número de ITA: 51

HAPOn egindako aldaketak argitaratzen dira.

Aldaketa puntual hauen testu arauemaileak “Hirigintza Arauak” dokumentuan gehitu dira ere. Aldaketak kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 53

Sinatutako Hirigintza-hitzarmenak kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 53

Plan partzialei, plan bereziei eta zehaztasun azterlanei buruzko informazio zehatza argitaratzen da.

HAPO-ren garapeneko dokumentuak argitaratzen dira, Kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 54

Hirigintzari eskeinitako atala dago web gunean.

Hirigintzari eskeinitako atalera sartzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 49

Hirigintza-arauak, HAPOa, HAPOren aldaketak eta garapen-planemendua argitaratuta dago hemen ...

Hirigintzako beste araudia, udal araudi eta ordenantzekin batera dago eskuragarri daho hemen ...

Número de ITA: 55

4.2. Herri obren lehiaketak

Kontratatzailearen profilean lizitazio publiko guztien baldintza-agiri teknikoak eta administratiboak argitaratuta daude, obren proiektuak eta esleipenerako irizpideak barne. Hemen ...

Número de ITA: 56

Behin kontratu bat esleituta bertako zenbatekoa aldatuko balitz, aldaketa hori argitaratu egingo da kontratugilearen profilean. Hemen ...

Número de ITA: 57

Obrako edo bestelako lehiaketa publikoetara aurkeztu diren enpresak ezagutzeko, kontratatzailearen profilera jo behar duzu, kontratu bakoitzaren barruan hain zuzen ere. Kontratatzailearen profilera joateko, sakatu hemen ...

Número de ITA: 58

Urbanizazio obra garrantzitsuenak egiten dituzten enpresen zerrenda, Kontratatzailearen profilean aurkitu ditzakezu, Esleitutako lizitazioetan hain zuzen ere. Hemen ...

Número de ITA: 59

5. INFORMAZIO EKONOMIKOA ETA AURREKONTUEI BURUZKOA

5.1. Aurrekontuak

Onartutako aurrekontuak kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 78

Erakunde autonomoen aurrekontuak (Social Antzokia, Basauri Kirolak, Etxe Maitia Egoitza, Udal Euskaltegia) eta udal empresen aurrekontuak (Behagintza Basauri-Etxebarri eta Bidebi Basauri S.L.) kontsultatzeko sakatu hemen...

Número de ITA: 33

Udalbatzak onetsitako hasierako aurrekontua jendaurrean jarriko da: webgunean oso-osorik esekiko da eta probintziako aldizkari ofizialean zein Udalaren webgunearen orrialde nagusian horri buruzko oharra argitaratuko da, alegazioak egiteko azken eguna adierazita.

Herritarrek alegazioak aurkeztekotan, horiek webgunean argitaratuko dira, hasierako aurrekontuarekin batera. Hemen ...

Número de ITA: 31

Onartutako aurrekontua bere egikaritzean jasandako aldaketak kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 32

Udaletxearen aurrekontuen egikaritze egoera kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 78

Onartutako aurrekontuak egonkortasunaren helburua betetzen duela zihurtatzen duen agiriak, aurrekontu berari eransten zaion txosten ekonomiko-finantziario barruan dago. Aurrekontua kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

Udaletxeak 2024ko LEHENENGO HIRUHILEKOAN egindako fakturen ordainketen Ordaintzeko batez besteko epea eta Epez kanpoko ordainketen batez bestekoa kontsulta dezakezu.

Número de ITA: -1

Pasa den ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: -1

5.2. Aurrekontu, finantza eta zorren adierazleak

Diru-sarrerak, 1-3 kapituluak / Diru-sarrera arruntak, guztira

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Diru-sarrerak, 1-3 kapituluak / Biztanle kopurua

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Gastuak, 1-5 kapituluak / Biztanle kopurua

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Gastuak 6 eta 7 kapituluak / Biztanle kopurua

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

365 * Ordaintzeke dauden obligazioak / Aitortutako obligazioak guztira

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

365 * pendiente dauden eskubideak,  1-3 Kap. / Likidatutako eskubideak guztira, 1-3 Kap.

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Udal-zorra bizia uuuu/12/31n

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Udal-zorra bizia 12/31/nnnn

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Zorra bizia / Biztanle Kopurua

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

Udal-Zorra bizia / Diru-sarrera arruntak

Adierazle honen eta beste adierazleen bilakaera urtetik urtera kontsulta dezakezu: Pdf formatoan.

Número de ITA: -1

5.3. Urteko kontuak eta fiskalizioa

Kontu orokorra ondoko hauek osatzen dute:  egoera-balantzea, ekitaldiaren ekonomia eta ondare emaitza, memoria eta aurrekontuaren likidazioa. kontsultatzeko sakateu hemen...

Número de ITA: 79

Kanpo organoek urtero egiten dizkiote ikuskaritza udaletxeko kontu bateratuei (udaletxea eta bestelako udal erakundeak), hauek kontu orokorraren barruan daudela, kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 80

6. ONDAREARI BURUZKO INFORMAZIOA

6.1. Ondasun higigarriak eta higiezinak

Udal ondasun higiezinak kontsulta dezakezu 2020ko ekitaldian.

Número de ITA: 9

Udalaren ibilgailuen zerrenda kontsulta dezakezu 2020ko ekitaldian.

Número de ITA: 10

Udalaren arte-lanen zerrenda kontsulta dezakezu 2020ko ekitaldian.

Número de ITA: 11

Udalak erregistratuta dituen ikurren zerrenda kontsulta dezakezu 2020ko ekitaldian.

Informazio gehiago gure ikurrei buruz hemen ...

Número de ITA: 12

2020. urtean udal lokalen lagatzea kontsulta dezakezu, hartzailea identifikatzen da ere.

Número de ITA: -1

7. HERRITARREKIKO HARREMANAK

7.1. Herritarrei informazioa eta arreta

Kultur etxeen, Euskaltegiren eta Basauri Kirolen oinarrizko datuak argitaratuta daude, ordutegiak eta prezioak barne, hemen ...

Número de ITA: 18

Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sarea EAEko kutsadura-mailak kontrolatzeko eta zaintzeko tresna da. Sareak bi estazio dauzka Basaurin, Uribarri HLHIn eta Pinceles Parkean (San Migel). Datuak eskiuragarri daude hemen.

Zarata-mapa bost urtetik bost urtera egiten da, kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 22

Web gune beraren mapa kontsulta daiteke.

Web mapa kontsultatzeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 20

Herriko elkarteei eskainitako atala dago web gunean.

Herriko elkarteen direktoriora joateko sakatu hemen ...

Número de ITA: 23

7.2. Herritarrekiko konpromiso maila

Basauriko Udalak, 2013tik hona, herritarren parte-hartzea txertatu du Udal Aurrekontuak egiteko prozesuan. Herritarren ekarpenak eta iradokizunak jasotzen dira hainbat kanalen bidez.

Número de ITA: 29

Herritarren parte-hartzeari buruzko araudia kontsultazeko sakatu hemen ...

Número de ITA: 25

Gizarte kontseiluen helburuak, funtzionamendua, eta aktak kontsuta ditzakezu hemen ...

Número de ITA: 26

Kontseilu sozialak, udalbatzaren lankidetza, deliberamendu eta aholkularitzako organoak dira, kontsulta-organoak, eta proposamenak eta iradokizunak egiteko gaitasuna dute. Gizarte-eragileek, udal taldeek eta erakundeek osatzen dituzte eta, horien bitartez, eraginkor egiten da auzo-taldeak interes publiko lokaletako gaien kudeaketan parte hartu eta horietara hurbiltzea. Kontseilu sozialetaz informazio gehiagorako sakatu hemen ...

Número de ITA: 28