Skip to main content
Marca gris

Batzorde informatiboak eta Kontratazio mahaiak

Administrazio jarduera bi modutan sortzen da: Udalbatzaren ekimenez edota administratuen eskariz.   Bigarren kasuan, administrazio jarduera hasiko da interesdunek Udal Erregistroan eskabidea aurkeztean. Eskabide hori gaiari buruzko ardura duen udal-arloari bidaliko zaio, bertan aztertu eta dagokion informazio batzordeari edota Alkatetzari bidal diezaioten. Informazio batzordeek Udalbatzak bozkatu beharreko gaiak aztertu eta prestatzen dituzte.

Batzorde informatiboen aktak kontsulta ditzakezu hemen ...

Kontratazio Mahaiaren zeregina da kontratazio organoari (Basauriko Udalean, Alkateari edota Udalbatzari) laguntza ematea, hau da: dokumentazioa kalifikatzea, eskaintzak publikoki zabaltzea eta esleitze-proposamena egitea. Alkateari dagokio, kontratazio organoa den aldetik, aurrekontuaren baliabide arrunten % 10 (eta, gehienez ere, 6 milioi euroko zenbatekoa) gainditu ez eta lau urtetik beherako iraupena duten kontratuen gaineko eskumena. Aipatutako mugak gainditzen badira, eskumena Udalbatzarena izango da.

Kontratazio mahaien aktak kontsulta ditzakezu hemen ...