Skip to main content
Marca gris

Udal Ordenantzak

Hau da texto

Ekintza-eremua Izenburua
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 21 Jarduera Lizentziaren araubidearen mendeko jarduerak kontrolatzeagatiko Tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Euskaltegiak emandako zerbitzu eta prestakuntza-jarduerengatiko prezio publikoak arautzeko ordenantza
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Kultura-politika arloak antolatutako jardueretara edo prestakuntza saioetara joateko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Musika Eskolaren programan parte hartzeagatiko prezio publikoak
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Udal lokalak lagatzea
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Udal zerbitzuak eskaini edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANZA - "Udalekuak" parte hartzeagatiko prezio publikoak
Erakunde autonomoak ARAU OROKORRAK - Kirolaren Udal Erakundea
Erakunde autonomoak ARAUDIA - Basauriko nagusien egoitza Etxe Maitiaren barne araudia
Erakunde autonomoak ARAUDIA - Kultur Etxea Erakunde Autonomoari atxikitako kultur instalazioen funtzionamendua
Erakunde autonomoak ARAUDIA - Musika Eskola. Barne araudia
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Basauri Kirolak
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Etxe Maitia
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Euskaltegia
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Kultur Etxea
Erakunde autonomoak GIDAK - Etxe Maitia. Harrera-Gida
Erakunde autonomoak ORDENANTZA - Etxe Maitia. Egoitzan artatua izan eta bertan egoteagatiko tasa
Administrazio polizia ARAUDIA - Taxiak
Administrazio polizia ARAUDIA - Txosnak
Administrazio polizia ORDENANTZA - Trafikoa
Osasuna ARAUDIA - Hilerriaren erreglamendua
Osasuna ORDENANTZA - Alcohol eta tabako
Osasuna ORDENANTZA - Animalien ordenantza
Osasuna ORDENANTZA - Hileta eta Omenaldi Zibilak Arautzeko Udal Ordenantza
Osasuna ORDENANTZA - Kaleko salmenta ordenantza

Araudi eta Ordenantzak historikoa

Ekintza-eremua Izenburua Indarrean sartzea / Indarraldiaren amaiera
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Kultura-politika arloak antolatutako jardueretara edo prestakuntza saioetara joateko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala -
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - "Multiabentura Udalekuak” jarduera-progamaren prezio publikoak -