Skip to main content

Kultura-politika eta Euskara Arloko diru-laguntzak 2022

Indarraldiaren amaiera data

2022ko urtarrilaren 28ko BAOn (19 zenbakiduna) argitaratu dira Kultura-politika eta Euskara Arloko udal diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta eranskinak.

Euskara Arloko 2022ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2022ko maiatzaren 11ko 89 zenbakidun BAOn, Euskara ikastaroak egiteko

Deialdi honetan epe bi daude:

  • 2021eko urriaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean egindako ikastaroetarako: oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren biharamunetik 2022ko uztailaren 8ra.

  • 2022ko udako ikastaroetarako (uztaila, abuztua, iraila) eta 2021eko urriaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean egindakoetarako, betiere, ez badute lehen aldian eskabidea aurkeztu: 2022ko urriaren 14ra.

   

Euskara Arloko 2022ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2022ko apirilaren 26ko 78 zenbakidun BAOn

Eskabideak aurkezteko epeak:

Eskabideak aurkezteko epeak:

*** Euskararen diru-laguntza horietarako guztietarako, erabili EUSKARA_eskaera eredua

  

Kultura-politika Arloko 2022ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2022ko otsailaren 21ko 35 zenbakidun BAOn

*** Kultura Politikako Arloaren diru-laguntzak aurkezteko epea 2022ko otsailaren 22tik martxoaren 21era bitartekoa izango da.