Skip to main content

Kultura-politika eta Euskara Arloko dirulaguntzak 2023.

Edukiaren kategoriak

2023ko martxoaren 8ko BAOn (47 zenbakiduna) argitaratu dira Kultura-politika eta Euskara Arloko udal dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta eranskinak

«Kultura-politika eta Euskara Arloko 2023ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2023ko martxoaren 22ko 57 zenbakidun BAOn».

1) KULTURA-POLITIKA

• Kirola: jarduera egonkorrak eta/edo lehiaketak egitea.

II-1240_eus.pdf (bizkaia.eus)

 “kirol_jarduerak_actividades” kirolentzako eredua erabili eta KIROLAK_ESKAERA

• Kirola: kirol-ekitaldi puntualak egitea.

II-1244_eus.pdf (bizkaia.eus)

“kirol_jarduerak_actividades” kirolentzako eredua erabili eta KIROLAK_ESKAERA

• Kultura-jarduerak, oro har.

II-1247_eus.pdf (bizkaia.eus)

“jarduerak_actividades” eredua erabili

• Gazteria.

II-1239_eus.pdf (bizkaia.eus)

“jarduerak_actividades” eredua erabili

• Hezkuntza: ikasleen guraso elkarteek, ikastetxeek eta ikasketa-kooperatibek egindako jarduerak.

II-1242_eus.pdf (bizkaia.eus)

“jarduerak_actividades” eredua erabili eta HEZKUNTZAKO ERANSKINA

• Hezkuntza: eskola liburutegiak eta jolastoki inklusiboak sustatzea

II-1245_eus.pdf (bizkaia.eus)

“jarduerak_actividades” eredua erabili eta HEZKUNTZAKO ERANSKINA

• Hezkuntza: eskola-kirola sustatzea.

II-1243_eus.pdf (bizkaia.eus)

“jarduerak_actividades” eredua erabili eta HEZKUNTZAKO ERANSKINA

• Hezkuntza: eskola-garraioko jarduerak

II-1241_eus.pdf (bizkaia.eus)

“jarduerak_actividades” eredua erabili eta HEZKUNTZAKO ERANSKINA

Aurreko diru-laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea: martxoaren 23tik  2023ko apirilaren 24ra arte.

2) EUSKARA

• Euskara: euskararen erabilera sustatzea enpresetan eta merkataritzan.

II-1256_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epeak:

- 2022ko urriaren 1etik 2023ko ekainaren 15era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2023ko ekainaren 30era arte.

- 2023ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2023ko uztailaren 1etik azaroaren 7ra arte.

“Euskara dirulaguntza eskatzeko orria_lehiaketa– Hoja solicitud subvenciones euskera_concurrencia”eskaera aproposa erabili.

• Euskara: elkarteetan euskararen erabilera sustatzea.

II-1249_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epeak:

- 2022ko urriaren 1etik 2023ko ekainaren 15era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2023ko ekainaren 30era arte.

- 2023ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2023ko uztailaren 1etik azaroaren 7ra arte.

“Euskara diru-laguntza eskatzeko orria_lehiaketa– Hoja solicitud subvenciones euskera_concurrencia”eskaera aproposa erabili.

• Euskara: euskara ikastaroak egitea.

II-1250_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epeak:

- 2022ko urriaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean egindako ikastaroetarako: oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2023ko uztailaren 10era.

- 2023ko udako ikastaroetarako (uztaila, abuztua, iraila) eta 2022ko urriaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean egindakoetarako, betiere, ez badute lehen aldian eskabidea aurkeztu: 2023ko urriaren 16ra arte.

“Euskara diru-laguntza eskatzeko orria_lehiaketa– Hoja solicitud subvenciones euskera_concurrencia”eskaera aproposa erabili.

• Euskara: gidabaimena lortzeko azterketa euskaraz egitea:

II-1257_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2023ko urriaren 31ra arte izango dela.

“Euskara diru-laguntza eskatzeko orria_lehiaketa– Hoja solicitud subvenciones euskera_concurrencia”eskaera aproposa erabili.

• Euskara: Euskararen Nazioarteko Eguna, ikastetxeetan egindako jarduerak: 

II-1254_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epea 2023ko urriaren 23tik azaroaren 10era izango dela. Zuriketa egiteko epemuga 2024ko urtarrilaren 31 izango da.

“Euskara diru-laguntza eskatzeko orria_lehiaketa– Hoja solicitud subvenciones euskera_concurrencia”eskaera aproposa erabili.

• Euskara: astialdiko monitore edota zuzendari titulua edota gizarte eta kultura sustatzaile titulua lortzeko prestakuntza euskaraz egitea:

II-1255_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2023ko urriaren 31ra arte izango dela

“Euskara diru-laguntza eskatzeko orria_lehiaketa– Hoja solicitud subvenciones euskera_concurrencia”eskaera aproposa erabili