Skip to main content

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi erregulatzilea berriaren behin-betiko onarpena

Argitalpen data
Amaiera data
Edukiaren kategoriak

Udalbatzak, 2024ko apirilaren 25eko bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau
hartu zuen:

Lehenengoa: Urgatzi, S.L. enpresako Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Araudiari buruz Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Enpresa Batzordeak aurkeztutako alegazioa ezestea, transkribatutako irizpenean adierazitako arrazoiengatik.

Bigarrena: Behin betiko onartzea Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Araudia, erabaki honen eranskinean jasotako testuaren arabera, eta zati bereiztezina izatea.

Hirugarrena: Behin betiko onartutako Erregelamenduaren testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 eta 65.2 artikuluetan aurreikusitako epea igarotakoan jarriko da indarrean testu hori.

Laugarrena: Ezetsi den alegazioa aurkeztu duenari erabaki hau jakinaraztea, eta legez
dagozkion errekurtsoak adieraztea.

Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram