Skip to main content

Karmelo Torre 3 eremua berrurbanizatzea (Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduta)

Aurrekontua
40.729,92€

 

Dirulaguntza ematen duen erakundea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila (Eusko Jaurlaritza).

- Honen bidez: Ebazpena, 2020ko abenduaren 30ekoa, Etxebizitzako sailburuordearena, 2020ko ekitaldirako laguntzak ebazten dituena udalei, tokiko erakunde autonomoei, toki-erakunde txikiei eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuei, irisgarritasun-planak egiteko edo eguneratzeko eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak gauzatzeko.

 

- Obra: Karmelo Torre 3 zenbakiaren berrurbanizazioa.

 

- Proiektuaren aurrekontua: 40.729,92 euro.

 

- Onartutako irisgarritasun-aurrekontua (aurrekontuaren % 40): 16.291,97 euro.

 

- Emandako dirulaguntza (onartutako irisgarritasun-aurrekontuaren % 50): 8.145,99 euro.

 

Dependencia que tramita el expediente: 

Contratación y servicios

Lugar de presentación de ofertas: 

Ayuntamiento de Basauri, planta tercera, sección de contratación

Composición mesa de contratación: 

Según lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía nº 2254 de 8 de julio de 2015, publicado en el BOB el 27 de JULIO de 2015, consultar aquí...

 

Subvencionado: Sí

Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram