Skip to main content

Gizarte-Politika Arloko diru-laguntzak 2022.

Indarraldiaren amaiera data

2022eko martxoaren 15eko BAOan, 51. zenbakian, argitaratu dira Gizarte-Politika Arloko udal diru-laguntzak emateko Oinarri arautzaileak (Gizarte Ongizatea eta Immigrazioa).

2022ko apirilaren 1ko BAOan, 64. zenbakian, argitaratu dira Gizarte-Politika Arloko udal diru-laguntzak emateko Deialdiak.

Eskaerak aurkezteko epea 2022ko apirilaren 4tik martxoaren 3a arte irekita egongo da.

Deialdiak: