Skip to main content

Kultura-politika eta Euskara Arloko diru-laguntzak 2020

Indarraldiaren amaiera data

2020ko Kultura-politika eta Euskara Arloaren dirulaguntzak zuritzeko epea: 2021eko otsailaren 1a arte.

 

Kultura-politika eta Euskara Arloko dirulaguntzak norgehiagoka prozeduraren bitartez banatzeko deialdirako eskabideak aurkezteko epea HAMAR EGUN luzatzea, hau da, ekainaren 12ra arte. 2020/001421 Alkatetza dekretua.

 

2020ko urtarrilaren 28ko BAOn (18 zenbakiduna) argitaratu dira Kultura-politika eta Euskara Arloko udal diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak.

Oinarri arautzaileak:
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/28/II-173_eus.pdf

 

Kultura-politika eta Euskara Arloko 2020ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2020ko otsailaren 17ko 32 zenbakidun BAOn.

•    Kirola: jarduera egonkorrak eta/edo lehiaketak egitea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-484_eus.pdf
 “2020_kirol_jarduerak_actividades” kirolentzako eredua erabili.

•    Kirola: kirol-ekitaldi puntualak egitea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-481_eus.pdf
“2020_kirol_jarduerak_actividades” kirolentzako eredua erabili.

•    Kultura-jarduerak, oro har
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-488_eus.pdf

•    Gazteria
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-483_eus.pdf

•    Hezkuntza: ikasleen guraso elkarteek, ikastetxeek eta ikasketa-kooperatibek egindako jarduerak
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-487_eus.pdf

•    Hezkuntza: eskola liburutegiak sustatzea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-486_eus.pdf

•    Hezkuntza: eskola-kirola sustatzea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-485_eus.pdf

•    Hezkuntza: eskola-garraioko jarduerak
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-489_eus.pdf

***Aurreko diru-laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea: otsailaren 18tik  2020ko martxoaren 18ra arte.

Euskarako diru-laguntzak

•    Euskara: euskararen erabilera sustatzea enpresetan eta merkataritzan

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-478_eus.pdf

Eskabideak aurkezteko epeak:
- 2019ko urriaren 1etik 2020ko ekainaren 25era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2020ko ekainaren 30era arte.
- 2020ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2020ko uztailaren 1etik urriaren 30era arte.

•    Euskara: elkarteetan euskararen erabilera sustatzea

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-491_eus.pdf

Eskabideak aurkezteko epeak:
- 2019ko urriaren 1etik 2020ko ekainaren 25era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2020ko ekainaren 30era arte.
- 2020ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2020ko uztailaren 1etik urriaren 30era arte.

•    Euskara: euskara ikastaroak egitea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-490_eus.pdf

Eskabideak aurkezteko epeak:
- 2019ko urriaren 1etik 2020ko ekainaren 30era bitartean egindako ikastaroetarako: oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2020ko uztailaren 9ra.
- 2020ko udako ikastaroetarako (uztaila, abuztua, iraila) eta 2019ko urriaren 1etik 2020 ekainaren 30era bitartean egindakoetarako, betiere, ez badute lehen aldian eskabidea aurkeztu: 2020ko urriaren 16ra arte.

“Euskara diru-laguntza eskatzeko–solicitud subvención euskera”eskaera aproposa erabili.

•    Euskara: gidabaimena lortzeko azterketa euskaraz egitea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-482_eus.pdf
Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko otsailaren 13tik urriaren 30era arte izango da.
“Euskara diru-laguntza eskatzeko–solicitud subvención euskera”eskaera aproposa erabili.

•    Euskara: Euskararen Nazioarteko Eguna, ikastetxeetan egindako jarduerak
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-477_eus.pdf

Eskabideak aurkezteko epea 2020ko urriaren 15etik azaroaren 12ra izango da.

•    Euskara: astialdiko monitore edota zuzendari titulua lortzeko prestakuntza euskaraz egitea
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/17/II-492_eus.pdf

Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko otsailaren 13tik urriaren 30era arte izango da.
“Euskara diru-laguntza eskatzeko–solicitud subvención euskera”eskaera aproposa erabili.

Fitxategi
Fitxategi
Fitxategi
Fitxategi
Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram