Skip to main content

ORDENANTZA - 16H Bide publikoetako lurzorua, zorupea edo hegalak modu pribatiboan erabiltzeagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko Tasa

Indarraldiaren hasiera 2024, Urtarrila, 1
Jarduketa esparrua
Ogasuna eta Ondasuna
Edukiaren kategoriak

Udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden Tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena.