Skip to main content

Gizarte-Politika arloko diru-laguntzak 2023

Aurkezteko epea

2023eko martxoaren 10eko BAOan, 49. zenbakian, argitaratu dira Gizarte-Politika Arloko udal diru-laguntzak emateko Oinarri arautzaileak (Minusbaliatuak eta gaixo kronikoak, Adinekoak, Berdintasuna, Inmigrazioa).

2023ko martxoaren 31eko BAOan, 64. zenbakian, argitaratu dira Gizarte-Politika Arloko udal diru-laguntzak emateko Deialdiak.

Eskaerak aurkezteko epea 2023ko apirilaren 1etik maiatzaren 2ra arte irekita egongo da.

 

Oinarri Arautzaileak

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/03/10/II-1005_eus.pd...

 

Deialdiak

Basauriko adinekoen elkarteei, Gizarte-ongizate Atala/ Asociaciones de Mayores de Basauri en el ámbito de Bienestar Social.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/03/31/II-1434_eus.pd...

 

Desgaituen eta gaixo kronikoen elkarteei, Gizarte-ongizate Atala./ Asociaciones de personas discapacitadas y enfermos/as de carácter crónico en el ámbito de Bienestar Social.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/03/31/II-1433_eus.pd...

 

Etorkinekiko tratu-berdintasuna, jatorriagatiko diskriminaziorik eza, Kulturarteko bizikidetza eta gizarteratzeko ekintzetarako / Actividades de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen, convivencia intercultural e inclusión de la población inmigrada.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/03/31/II-1437_eus.pd...

 

Emakume elkarteak / Asociaciones de mujeres

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/03/31/II-1435_eus.pd...

Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram