Skip to main content

Kultura-politika eta Euskara Arloko dirulaguntzak 2024

Aurkezteko epea
Edukiaren kategoriak

2024ko otsailaren 8ko BAOn (28 zenbakiduna) argitaratu dira Kultura-politika eta Euskara Arloko udal dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta eranskinak

 • Oinarri arautzaileak eta eranskinak: oinarriak

«Kultura-politika eta Euskara Arloko 2024ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2024ko apirilaren 10eko 69 zenbakidun BAOn»

1) KULTURA-POLITIKA:

 • Kirola: jarduera egonkorrak eta/edo lehiaketak egitea

II-1690_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Kirola: kirol-ekitaldi puntualak egitea

II-1691_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Kultura-jarduerak, oro har

II-1692_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Gazteria

II-1680_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Hezkuntza: ikasleen guraso elkarteek, ikastetxeek eta ikasketa-kooperatibek egindako jarduerak

II-1684_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Hezkuntza: eskola liburutegiak eta jolastoki inklusiboak sustatzea

II-1687_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Hezkuntza: eskola-kirola sustatzea

II-1685_eus.pdf (bizkaia.eus)

 • Hezkuntza: eskola-garraioko jarduerak

II-1682_eus.pdf (bizkaia.eus)

***Aurreko diru-laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea: martxoaren 23tik  2023ko apirilaren 24ra arte.

2) EUSKARA:

 • Euskara: euskararen erabilera sustatzea enpresetan eta merkataritzan

II-1689_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epeak:

- 2023ko urriaren 1etik 2024ko ekainaren 15era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2024ko ekainaren 28ra arte.

- 2024ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2024ko uztailaren 1etik azaroaren 8ra arte.

 • Euskara: elkarteetan euskararen erabilera sustatzea

II-1676_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epeak:

- 2023ko urriaren 1etik 2024ko ekainaren 15era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2024ko ekainaren 28ra arte.

- 2024ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2024ko uztailaren 1etik azaroaren 8ra arte.

 • Euskara: euskara ikastaroak egitea

II-1677_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epeak:

2023ko urriaren 1etik 2024ko ekainaren 30era bitartean egindako ikastaroetarako: oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2024ko uztailaren 8ra.

2024ko udako ikastaroetarako (uztaila, abuztua, iraila) eta 2023ko urriaren 1etik 2024ko ekainaren 30era bitartean egindakoetarako, betiere, ez badute lehen aldian eskabidea aurkeztu: 2024ko urriaren 11ra arte.

 • Euskara: gidabaimena lortzeko azterketa euskaraz egitea

II-1686_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2024ko urriaren 31ra arte izango dela.

 • Euskara: Euskararen Nazioarteko Eguna, ikastetxeetan egindako jarduerak

II-1678_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epea 2024ko urriaren 23tik azaroaren 8ra izango dela. 

 • Euskara: astialdiko monitore edota zuzendari titulua edota gizarte eta kultura sustatzaile titulua lortzeko prestakuntza euskaraz egitea

II-1675_eus.pdf (bizkaia.eus)

Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2024ko urriaren 31ra arte izango dela.