Skip to main content

Etxebizitzen sarreretan Irisgarritasuna errazteko Udal Ordenantzaren aldaketa

Argitalpen data
Amaiera data
Edukiaren kategoriak

Erabakia: "Etxebizitzen sarreretan Irisgarritasuna errazteko Udal Ordenantza" aldaketaren hasierako onarpena.

Organoa: Udalbatza, 2023ko urriaren 26ko ohiko osoko bilkuran.

BAOn argitaratuta: BAO 218 zk. 2023/11/14.

Izapidea: Jendaurrean egongo da 30 egunez, iragarki hau BAOn argitaratzen denetik zenbatzen hasita, nahi dutenek erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten.

 

Hasieran onesten da Etxebizitzen Irisgarritasuna Sustatzeko Udal Ordenantzaren aldaketa, 4.2. artikuluan ezarritako debekua kenduz, zehazki, testua kenduz “kasu honetan, debekatuta geratzen da udal bide publikoen gaineko eragina, espaloi eta galtzada publikotzat hartuta”. Aipatutako ordenantzaren 4.2 artikulua honela geratuko da:

2.- Etxebizitzak irisgarritasunez hornitzeko egin beharreko obrak eta instalatu beharreko elementuak jarraian adierazten diren eremu edo espazioetan egingo dira, jarraian azaltzen den lehentasun-ordenaren arabera:

  • Eskailera-kaxa, ahal den guztietan.

  • Eraikinaren inguratzailearen barruan, patioa barne, aurreko aukera ezinezkoa bada, piezak aireztatzea eta argiztatzea bermatu beharko da.

  • Fatxadan, eraikuntzari lotutako lurzatiaren barruan, betiere aurrekoak ezin badira edo gomendagarriak ez badira, edo beste edozein aukera baino egokiagoa bada.

  • Fatxadan, eraikuntzari lotutako lurzatitik kanpo, baldin eta aurreko konponbideak ezin badira edo gomendagarriak ez badira.

  • Justifika daitezkeen beste aukera batzuk.

Fitxategi
Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram